Jak na to ? » Instalace X-LIGHT MODUL BLOCK
Instalace X-LIGHT MODUL BLOCK

Instalace jednotlivých panelů X-LIGHT je velice snadná. V našem e-schopu u každého výrobku naleznete technický výkres panelu vč. uvedeného mont. otvoru a schema el. zapojení.Pro samotnou montgáž je nutné připravit montážní otvor o velikosti uvedené u každého modulu v technickém výkresu. Do připraveného otvoru se panel vlepí pomocí montážního lepidla SOUDAL 48A a ukotví pomocí stabilizačních kotev, které jsou součástí každého modulu.Po obvodě vzniklé dilatační spáry se po té vyplní montážní PU pěnou SOUDAL , která se po vytvrzení ořízne.

V další fázi propojíme připojovací kabel X-LIGHT MODULU s napájecím zdrojem nebo RGB modulem dle schemata připojení uvedeného u každého výrobku. Propojení kabelů provádíme buď pájením nebo prosvorkováním přes elektro "čokoládu".

Finální úpravu X-LIGHT MODULU provádíme spárováním za pomoci spárovacích hmot MAPEI ULTRACOLOR PLUS .